De Kerkschatten

Naast de reeds besproken kunstwerken en meubilair waaronder de befaamde triptiek, beschikt de Sint-Servaasparochie te Berg naast haar patroonheilige en de Maria-devotie met oude beelden, vaandels en flambieën gebezigd bij optochten en processies, ook over een torenremonstrans (begin XVI-de eeuw),een kelk uit 1717 in verguld zilver, oude cibories en kerkgewaden (kazuivels in brokaat, stola’s,…) die bij manifestaties zoals bij deelname aan de Open Kerken-dagen worden tentoongesteld aan het brede publiek. Regelmatig worden ook torenbezoeken georganiseerd door de kerkraad.