De Stoelenschikking

Paus Johannes XXIII opende op 11 oktober 1962 het tweede Vaticaans Concilie (Vaticanum II) dat leidde tot een nieuwe liturgie onder meer met aangepaste pastorale heroriëntering. Toen werd een nieuw dienstaltaar ter hoogte van de voormalige communiebanken vooraan in het koor opgesteld en dichter bij de gelovigen gebracht.

Het gebruik van de volkstaal voor de vieringen naast het universele latijn werd geïntroduceerd.

Het hoogaltaar met het tabernakel voor het Heilig Sacrament werden behouden en is met de lengteas van het gebouw gericht op het Oosten. Jezus Christus wordt hierbij gezien als “het Licht der Wereld”.

De christelijke traditie kent zeven sacramenten met name het doopsel ,het vormsel ,de eucharistie met de heilige communie , het sacrament van de verzoening (de biecht), het huwelijk ,de priesterwijding en tenslotte de ziekenzalving.

In deze periode werd in Berg de klassieke opstelling gevolgd, gefocust op de voorganger en het altaar waarbij de vrouwen traditioneel links (aan de noordzijde) daarvan plaatsnamen en de mannen rechts ervan ( aan de zuidzijde).

Met het aantreden van Pater Salesiaan Jan Verboogen als parochieherder voor de Federatie Kampenhout (2004-2016) werd de stoelenschikking aangepast gelet op de vierkantige opbouw van de kerk waarbij de voormalige preekstoel met de busten der vier Evangelisten (zijnde Mattheus ,Johannes, Lucas en Marcus – het woord Evangelie komt uit het Grieks en betekent ‘Blijde Boodschap’) werdomgebouwd tot nieuw dienstaltaar en ingepland aan de Zuidzijde ter hoogte van de 3de travee.

De ambo of lezenaar voor de woorddienst stond ertoen naast opgesteld tezamen met de Paaskaars.

In oktober 2018 werd in overleg tussen de Pastoor-Deken Patrick Marivoet en de betrokken bedienaars-voorganger, de lectoren, de catechisten, de parochieploeg , de gelovigen en kerkraden via proefopstellingen opnieuw betracht een zinvolle, onderbouwde invulling te geven aan de eigenheid van de Bergse stoelen-schikking, die op heden wordt vertolkt in een nieuwe aangepaste opstelling

Het “samen vieren” wordt hiermee benadrukt. Voorts worden inspanningen geleverd om de zang, het geluid en de presentaties optimaal aan bod te laten komen tijdens de diverse vieringen.