Het kerkschip

Sinds november 2004 wordt, tijdens de vieringen, het klokje afkomstig van de kapel van Berg-Heide, hangende in een speciaal vervaardigde klokkenstoel(10), in de kerk gebracht om tijdens de liturgie gebruikt te worden.

Het vertoont het volgende inschrift:

Pieter van den Gheyn heft mi ghegoten MCCCCCLXX”.

 • Vooraan boven het zijaltaar rechts bevindt

zich het eikenhouten beeld van de patrones Onze Lieve Vrouw der VII Weeën.(11).

 • De huidige (2) biechtstoelen (stijl Lodewijk de XVde ) worden vanaf 1760 vermeld. De priesterzit wordt bij de eerste aan de Noordzijde van de kerk geschraagd door beelden

van Sint- Pieter (de sleuteldrager van het Hemelrijk) en van Maria Magdalena afgebeeld als een jonge vrouw waarbij ze als teken van boete, berouw en inkeer, in het licht der vergankelijkheid van het leven een doodskop bij zich draagt. Bovenaan staat een medaillon van “De Goede Herder”-(12) .

 • Aan de tegenoverliggende zijde ter hoogte ibidem van de tweede travee is de biechtstoel voorzien van bermbeelden van St.- Petrus en van de “Verloren Zoon” met een bekroning in medaillon van “Sint-Jan de Doper” –(13).
 • De voormalige preekstoel met busten van de vier Evangelisten (gedateerd einde 18de eeuw) werd omgebouwd tot het nieuwe dienstaltaar(14) en sinds 2004-2018 ingepland aan de Zuidrand ter hoogte van de 3de travee. Deze opstelling werd eind 2018 echter opnieuw geëvalueerd (zie leespunt 6 infra).
 • De voorleeskatheder (of de ambo) in gesculpteerd eikenhout staat naast het altaar(16).
 • Het brandglasraam van Sint-Servatius(15 ) werd in maart2008 ter hoogte van de 3de travee Zuidgericht geplaatst.
 • De doopvont(17) is uitgevoerd in zwart marmer in de barokstijl uit de 19de eeuw en bevindt zich achteraan rechts ter hoogte van de 4de travee.
 • De kruisweg vervaardigd door de firma L. Dendooven – Michiels uit Leuven werd op 5 juli 1928 ingewijd en bevindt zich aan weerszijden van het kerkschip met de statiën I tot VII aan de Noordkant.(18) en de statiën VIII tot XIV aan de Zuidkant(19).
 • Een” Ecce homo-beeld” van een onbekende meester afkomstig uit de St-Lambertuskapel van Berg-Lelle bevindt zich vooraan links in de kerk (20).

11

 • Links achteraan staat het beeld van Sint-Jozef met kind Jezus op de arm (eikenhout 18de eeuw) –(21).
 • Het doksaal(22) met eiken balustrade is uit de 2de helft 18de eeuw.
 • Het orgelbuffet(23) van E. Lebois wordt gedateerd op 1703. Er is al sprake van een orgel in 1651,zoals vernieuwd in 1782. Na de Iste wereldoorlog (1918) werd het nogmaals aangepast door V. Van de Loo uit Rotselaar. Vooraan werden de canonieke orgelpijpen geplaatst.
 • Aan de Zuidzijde achteraan de kerk staat het beeld van Sint –Antonius met het Kind(26) .