Het koor van de kerk

Het hoofdaltaar met het tabernakel

 • Vooraan is het hoofdaltaar
  stijl Lodewijk de XIVde dat in 1843 wit werd gemarbreerd door atelier Van Geel uit Mechelen. Twee knielende engelen in aanbidding staan aan beide zijden van het tabernakel.
 • Op het tabernakel van het altaar is een sierlijke afbeelding aangebracht.Wij zien een lam gelegen op een boek met zeven zegels. Dit is een verwijzing naar het Bijbelboek Openbaring (Openbaring hoofdst.5 vers 6-8). Het lam stelt Jezus Christus de Zaligmaker voor. Boven het lam staat Gods naam in een stralende driehoek.
 • Achter het altaar bevindt zich het schilderij van August De Succa
  “De bewening of de afneming van Christus van het kruis”.
 • Aan de rechterzijde een Sint -Servatiusbeeld met bisschopstaf (gepolychromeerd eikenhout l8d’ eeuw)
 • Aan de linkerzijde een polychroom beeldvan de Heilige Barbara.

Invulling van het koorforum

 • Vanuit de kapel van Lelle verwierf de parochiekerk ook het schilderij “De graflegging van Christus” naar l8de eeuwse kopie van het origineel van M. Caravaggio dat bewaard wordt in de Vaticaanse Pinakoteek te Rome. Het schilderij is opgehangen boven de deur van de bijsacristie links vooraan in het koor.
 • Aan weerszijden was op de koorpilaren een houten (eiken) engel bevestigd voortkomende van de voormalige zijaltaren die in de 20ste eeuw werden verwiiderd. Sinds het plaatsen van de televisie-schermen zoeken de engelen een nieuwe plaats.
 • De triptiek