zang

Liederen 31/3 Pasen

Bij een zalige paasmis horen ook zalige liederen :

Berg : PASEN 31 maart Eucharistieviering

406.1 Openingslied: Kondig het aan : de Heer is verrezen

406 na intrede Paaskaars : het hele lied

414.1-4.7 Tussenzang: De Heer is waarlijk opgestaan

414 refr. Voorbeden: De Heer is waarlijk opgestaan, allelujah!

H48/57 Heilig : (melodie van laudate)

14d Antwoordzang : Als wij dan eten van dit brood

442 Communielied: Sta op en wees niet bang

26d Zegenwens : De levende zegene