zang

Liederen voor zondag 14 april

Berg : 14 april: 3° paaszondag Gebedsviering

H187 Openingslied ‘Als in ‘t brood dat wij delen’

https://musescore.com/user/17030551/scores/13734493

449 Kyrie ‘Gij hebt uw woord gestand gedaan’

https://musescore.com/user/17030551/scores/10258348

406 Tussenzang ‘Kondig het aan : de Heer is verrezen’

https://musescore.com/user/17030551/scores/10258009

3f Vers voor evangelie: Alleluia-Verheugt u allen

https://musescore.com/user/17030551/scores/10406794

11d Voorbeden: ‘God van leven en licht’

https://musescore.com/user/17030551/scores/10250461

442 Communielied: Sta op en wees niet bang

https://musescore.com/user/17030551/scores/7586357

26d Zegenwens : De levende zegene

https://musescore.com/user/17030551/scores/10339519