zang

Liederen voor zondag 16 juni

Berg : 16 juni : 11e zondag B jaar Gebedsviering/Dankviering catechese

754.1.2.3.5     Openingslied De vreugde voert ons naar dit huis

H19/13       Kyrie Heer, onze Heer

714           Tussenzang Weet gij waarmee het koninkrijk

4f              Voor evangelie: Het woord is nabij

10g           Voorbeden: Luister Heer, verhoor

541              Communielied: God heeft het eerste woord