zang

Liederen voor zondag 2 juni

Berg : 2 juni : 9e zondag in het B jaar Gebedsviering

754.1.2.3  Openingslied De vreugde voert ons naar dit huis

H19/13     Kyrie Heer, onze Heer

722.1.2.3.5  Tussenzang Wees niet bezorgd

4h            Voor evangelie: Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven

10g          Voorbeden: Luister Heer, verhoor

541            Communielied: God heeft het eerste woord

26d          Zegenwens : De levende zegene