zang

Liederen voor zondag 9 juni

Berg : 9 juni : 10e zondag in het B jaar Gebedsviering

754.1-4         Openingslied De vreugde voert ons naar dit huis

H19/13          Kyrie Heer, onze Heer

769.1.2.6       Tussenzang Dat wij als wachters op de muren zijn

4d                 Voor evangelie: Ik ben de weg

10g               Voorbeden: Luister Heer, verhoor

541                  Communielied: God heeft het eerste woord

26d               Zegenwens : De levende zegene