eerste communiesacramentenSpiritualiteitvieringenvormsel

Gezinsviering 17 maart

Hoe kunnen we Jezus herkennen? Dat was de vraag die zondag probeerden te beantwoorden. Soms slaagden zijn beste vrienden, zijn leerlingen er niet in hem te herkennen in viel hun frank pas als ze zagen, wat hij deed. Het was dus best wel zinvol dat voorganger Vik, met de hulp van de communiekanten een lijstje opstelde van wat Jezus, Jezus maakt. Als Hij brood breekt, dan twijfelt niemand meer. Maar voor de meesten is het wel al eerder duidelijk, want in het gezelschap van Jezus is er altijd wel iets opmerkelijks te beleven.

Zondag was Jezus ook duidelijk in ons midden, want de viering was wel een hele belevenis.
De vormelingen en communiekanten droegen allemaal hun steentje bij. Vik en Simon hadden boeiende verhalen. Het Sjaloom-orkest speelde weer de pannen van het dak en met dirigente Sien zong en shakete heel de kerk mee op de maat.

En net als je denkt dat het afgelopen is, staat de parochieploeg klaar met een hapje en een drankje…

Herbeleef de hele viering: