doopsacramentenSpiritualiteit

Merel en Myrthe

Op de laatste zondag van mei werden twee kinderen gedoopt in onze kerk, Merel en Myrthe. Priester Jan De Koster verwelkomde de familie buiten op het zonnige kerkplein vóór de poort van de kerk. De viering vervolgde daarna in de kerk. Ook al zijn de ouders van Elewijt, zij kozen voor de kerk van Berg omdat ze vonden dat die veel charme heeft. Bovendien zijn de grootouders lid van het koor Cantabile. Het was een prachtige viering met een persoonlijke noot, waarbij zowel de dopelingen als hun broers en de peters en meters als de rest van de aanwezigen actief betrokken werden. Onze parochie wenst de familie van harte proficiat.