Kapellenvieringen

Feest in Berg-Heide

Op het einde van de viering bracht Geert in zijn dankwoord hulde aan een lange lijst vrijwilligers en helpers.

Eens per jaar is er een stemmige viering in de oude kapel van Berg-Heide, zoals nu op vrijdag 10 mei, ter ere van onze patroonheilige Sint-Servaas. Pastoor Patrick legde uit dat in de tijd dat Sint-Servaas leefde (rond het jaar 350) de bisschop nog geen mijter droeg, maar waarschijnlijk wel een staf, als teken van zijn herder-zijn. De beelden in de kapel zijn dus historisch niet volledig correct. Maar dat belet niet dat Sint-Servaas vele volgelingen heeft tot op vandaag. Als een herder volgde hij zijn schapen, wilde hen nabij zijn, een voorbeeld dat we graag navolgen.

De kapel is klein, maar verbazend genoeg lukte het om meer dan veertig aanwezigen een plaatsje te geven. Na de viering werd buiten verder gefeest met een drankje.

Gans het jaar wordt de kapel mooi versierd door het plaatselijk comité. Elk weekend is ze opengesteld voor geïnteresseerde voorbijgangers, in de zomervakantie zelfs dagelijks. Ze is uw bezoek zeker waard!