sacramentenSpiritualiteit

Ziekenzalving

Alleen voor terminaal zieke mensen?

Heel vaak leest men in overlijdensberichten dat de overledene ‘gesterkt is door het sacrament van de stervenden’. Daarmee bedoelt men dan de ziekenzalving.
De ziekenzalving is een van de zeven sacramenten en dat sacrament wordt meestal pas toegediend als iemand gaat sterven.
Op zich is dat een goede zaak natuurlijk, maar het sacrament van de ziekenzalving is er echt niet alleen voor wie terminaal is.
In de ziekenzalving zitten een aantal elementen die voor alle mensen van belang kunnen zijn.
Zo is er de vergeving van zonden die bij de zalving wordt toegekend door de priester. Maar daarnaast is het ook een versterking voor de ziel van diegene die het sacrament ontvangt. Het is dan een bevestiging van Gods wil om de zieke bij te staan, om er voor hem of haar te zijn in de moeilijke momenten van de ziekte. Het is proviand voor de reis door het leven, vooral als men door ziekte beperkt is.

Daarom kan een ziekenzalving ook nuttig zijn voor mensen die ziek maar niet stervende zijn.


Omdat de ziekenzalving alleen door een priester kan toegediend worden, is het ook nuttig om het tijdig aan te vragen omdat we in de federatie Kampenhout geen inwonend priester hebben. Wie dan graag de ziekenzalving ontvangt of ze voor iemand van de familie of bekenden wil aanvragen, neemt daarom best tijdig contact met ondergetekende om een afspraak te regelen met een priester. Ook via de ziekenbezoeker van Samana kan dit aangevraagd worden.
U kan ook deelnemen aan een viering in uw parochie waar een ziekenzalving georganiseerd wordt. Deze worden meestal in samenwerking met Samana georganiseerd. Zo was er onlangs een ziekenzalving in de kerk van Berg.