De toren

De zandstenen voet van de op het Westen gerichte toren die ingang tot de kerk verschaft wordt gedateerd op 1640. De arduinen portaalomlijsting is van 1726 (het jaartal werd ingebeiteld rechts aan de voet). Op de eerste verdiepingis er een witstenen boog.

Wat betreft de klokken is er in 1575 melding van 4 stuks. Momenteel zijn er twee klokken waarvan de oudste dateert van1720. Wegens barst in de mantel diende zij in 1955 te Leuven te worden hergoten (gewicht 1200kg).

In Wereldoorlog II werd bij verordening door de Duitse bezetter de (kleine) klok van 1774 aangemerkt als ”X17” afgevoerd. De klok met opschrift “Andreas Van den Gheyn Lovaniensis Andreae II filius me fudit Lovanii anno 1774” werd in september 1945 herontdekt in de toren van Hoegaarden en op 11 februari 1946 door Bergse vrijwilligers teruggebracht en feestelijk terug opgehangen. Zie hierover de gedenkplaat links bij de ingang van in het portaal van de kerk.

Het torenuurwerk(29) dateert van 1641. Sinds 1971 zijn de wijzers en plaat ‘s avonds verlicht. Met Kerstmis kan men van verre de “Sterre” als tastbaar baken van Berg aan de toren bewonderen.

Buiten de kerk werd op het Zuid een grijs hardstenen heldenmonument in de stijl “art deco” (1920) opgericht voor de gesneuvelden.

Links van de toren werd de kaak met het wapenschild “van Steelant” van de heren van Berg, Lelle en Perk heropgericht in 1971.